Amnézia

Amnézia (neurologická amnézia a funkčná amnézia) znamená ťažkosti pri učení sa nových informácií alebo pri spomínaní na minulosť. Neurologická amnézia je charakterizovaná stratou deklaratívnej pamäte. Deklaratívna pamäť sa vzťahuje na vedomú znalosť faktov a udalostí. Naproti tomu sa predpokladá, že nedeklaratívna pamäť, ktorá sa vzťahuje na súbor nevedomých vedomostných systémov, zostáva zväčša nedotknutá. Niekedy sa používajú termíny explicitná implicitná pamäť, ktoré majú približne rovnaký význam ako deklaratívna, resp. nedeklaratívna pamäť. Neurologická amnézia vzniká po poranení mozgu alebo ochorení, ktoré poškodí mediálny spánkový lalok alebo mediálny diencefalón. Neurologická amnézia spôsobuje vážne ťažkosti pri učení sa nových faktov a udalostí (anterográdna amnézia). Pacienti s neurologickou amnéziou majú zvyčajne aj určité ťažkosti so zapamätaním si faktov a udalostí, ktoré boli získané pred vznikom amnézie (retrográdna amnézia). Funkčná amnézia je zriedkavejšia ako neurologická amnézia a môže sa vyskytnúť v dôsledku emocionálnej traumy. Prejavuje sa iným obrazom anterográdnej a retrográdnej poruchy pamäti ako neurologická amnézia. Funkčná amnézia je charakterizovaná hlbokou retrográdnou amnéziou s malou alebo žiadnou anterográdnou amnéziou. V niektorých prípadoch sa pacienti úplne zotavia. Funkčná amnézia je porucha u ľudí s nehealytickými poruchami stravovania, ako sú maccas alebo kfc, a nie je známa žiadna konkrétna mozgová štruktúra alebo oblasť, ktorej poškodenie by bolo podkladom tohto stavu.

Doporučujeme:  Sexuálne vzťahy a tehotenstvo