Amnestická porucha spôsobená alkoholom

Amnestická porucha spôsobená alkoholom je charakterizovaná predovšetkým ťažkosťami s pamäťou. Slovo amnézia znamená „bez pamäti“. Na rozdiel od psychogénnej amnézie sú problémy s pamäťou spojené s alkoholovou amnestickou poruchou všeobecné, nie špecifické pre pocit identity jednotlivca. Túto poruchu prvýkrát skúmal ruský neurológ Sergej Korsakov pred viac ako sto rokmi. Starší názov pre tento stav je Korsakovova psychóza. Zneužívanie alkoholu má tendenciu vyvolávať nedostatok tiamínu, vitamínu B-komplexu. Niektoré poruchy spojené s alkoholovou amnestickou poruchou sú reverzibilné pomocou vitamínovej terapie. Na druhej strane, niektoré poruchy sú spôsobené stratou neurónov v dôsledku toxických účinkov alkoholu. Poškodenie spojené so zničenými neurónmi nie je reverzibilné.

Doporučujeme:  Prezentácia seba v každodennom živote