Americká pediatrická akadémia

Americká pediatrická akadémia („AAP“) je organizácia pediatrov.

Jej mottom je: „Venujeme sa zdraviu všetkých detí.“

Väčšina amerických pediatrov je členom tejto organizácie zameranej na lekárov.

V roku 1930 založilo 60 lekárov, ktorí sa špecializovali na zdravie detí, Americkú pediatrickú akadémiu (AAP). Názov neziskovej organizácie odrážal angažovanosť lekárov v prospech detí a špecializácie pediatrie. Zároveň formálne uznala rozdiel medzi zdravotnou starostlivosťou o dospelých a deti. V roku 1948 vyšlo prvé číslo ich časopisu Pediatrics.

Za posledných 75 rokov sa počet členov AAP rozrástol na 60 000 certifikovaných pediatrov primárnej starostlivosti, pediatrických lekárskych subšpecialistov a pediatrických chirurgických špecialistov. Členovia a zamestnanci AAP sa prostredníctvom úsilia o obhajobu, vzdelávania lekárov, výskumu a neustálej tvorby politík v oblasti pediatrickej starostlivosti a praxe neúnavne snažia ovplyvniť rozsiahle spoločenské a medicínske zmeny v prospech všetkých detí a budúcnosti pediatrie.

Na riadenie AAP dohliada správna rada zložená z okresných predsedov zvolených členmi AAP v 10 geografických okresoch. Pobočky AAP sú organizované skupiny pediatrov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa snažia dosiahnuť ciele AAP vo svojich komunitách. V USA je 59 kapitol a v Kanade 7 kapitol.

AAP sa nachádza v meste Elk Grove Village v štáte Illinois.

Člen Americkej pediatrickej akadémie (FAAP) musí byť certifikovaný v pediatrii Americkou pediatrickou radou, Americkou osteopatickou pediatrickou radou, Kanadskou kráľovskou akadémiou lekárov a chirurgov alebo La Corporation Professionelle de Medicins du Quebec. Špecialista musí byť certifikovaný v niektorej z pediatrických špecializácií. Korešpondenčný člen je člen, ktorý má bydlisko a prax v inej krajine ako v Spojených štátoch amerických, ich územiach alebo Kanade a musí byť certifikovaný príslušnými komisiami.

AAP nedávno čelila kritike za svoju ostrú kampaň za prísnejšiu kontrolu zbraní a silnú podporu adopcie detí homosexuálmi.

Kampaň za zdravotnú starostlivosť o deti

AAP je partnerom Kampane za detskú zdravotnú starostlivosť, viacročnej kampane na zvýšenie povedomia o probléme nepoistených detí v Amerike.