Amakrinné bunky

Amakrinné bunky sú interneuróny v sietnici. Amakrinné bunky sú zodpovedné za 70 % vstupu do gangliových buniek sietnice. Bipolárne bunky, ktoré sú zodpovedné za zvyšných 30 % vstupu do ganglií sietnice, sú regulované amakrínovými bunkami.

Amakrinné bunky pôsobia vo vnútornej plexiformnej vrstve (IPL), druhej synaptickej vrstve sietnice, kde sa synapticky spájajú bipolárne bunky a gangliové bunky sietnice. Existuje približne 40 rôznych typov amakrinných buniek, pričom väčšine z nich chýbajú axóny. Podobne ako horizontálne bunky, aj amakrinné bunky pracujú laterálne a ovplyvňujú výstup z bipolárnych buniek, ich úlohy sú však často špecializovanejšie. Každý typ amakrinnej bunky sa spája s určitým typom bipolárnej bunky a spravidla má určitý typ neurotransmitera. Jedna takáto populácia, AII, „prikladá“ tyčinkové bipolárne bunky k bipolárnym obvodom čapíkov. Spája výstup tyčinkových bipolárnych buniek so vstupom čapíkových bipolárnych buniek a odtiaľ môže signál putovať do príslušných gangliových buniek.

Klasifikujú sa podľa šírky ich spojovacieho poľa, podľa toho, v ktorej vrstve (vrstvách) IPL sa nachádzajú, a podľa typu neurotransmitera. Väčšina z nich je inhibičná a ako neurotransmiter používa buď GABA, alebo glycín.

O funkčných úlohách amakrinných buniek sa vie pomerne málo. Predpokladá sa, že amakrinné bunky s rozsiahlymi dendritickými stromami prispievajú k inhibičným okolnostiam spätnou väzbou na úrovni bipolárnych buniek aj gangliových buniek. Predpokladá sa, že v tejto úlohe dopĺňajú pôsobenie horizontálnych buniek. Amakrinné bunky poskytujú oveľa viac vstupov do M (magnocelulárnych) gangliových buniek ako do P (parvocelulárnych) gangliových buniek.

Iné formy amakrinných buniek pravdepodobne zohrávajú modulačné úlohy, ktoré umožňujú prispôsobenie citlivosti pre fotopické a skotopické videnie. Amakrinná bunka AII (známa aj ako tyčinkovitá amakrinná bunka) je sprostredkovateľom signálov z tyčinkových buniek za skotopických podmienok.