Allogy

V psychológii je alógia alebo chudoba reči všeobecný nedostatok dodatočného, nespomínaného obsahu, ktorý sa vyskytuje v normálnej reči. Ako príznak sa bežne vyskytuje u pacientov trpiacich schizofréniou. Môže vážne komplikovať psychoterapiu, pretože je značne ťažké viesť plynulý rozhovor.

Ľudia sa môžu vrátiť k alógii ako k spôsobu obrátenej psychológie alebo vyhýbaniu sa otázkam.

Otázka: Máte nejaké deti?
Odpoveď: Áno.
Otázka: Koľko majú rokov?
Odpoveď: Šesť a šestnásť.
Otázka: Sú to chlapci alebo dievčatá?
Odpoveď: Jedno je chlapec, druhé je dievča.
Otázka: Kto je ten šestnásťročný?
Odpoveď: Chlapec.
Otázka: Ako sa volá?
Odpoveď: Edmond.
Otázka: A dievča?
Odpoveď: Alica.

Otázka: Máte nejaké deti?
Odpoveď: Áno, chlapca a dievča.
Otázka: Koľko majú rokov?
Odpoveď: Edmond má šestnásť a Alice šesť rokov.

Doporučujeme:  Konštruktívna kritika