Allan R. Wagner

Allan R. Wagner (nar. 1934, Springfield, Illinois) je spoluautorom vplyvného Rescorla-Wagnerovho modelu (1972) týkajúceho sa pavlovovského podmieňovania a podmienenej reakcie.

Študoval na univerzite v Iowe, najprv chémiu, ale v prvom ročníku prešiel na psychológiu, v roku 1959 získal doktorát a v súčasnosti (2006) je profesorom Jamesa Rowlanda Angella na katedre psychológie Yaleovej univerzity.

Plodný experimentátor a teoretik, ktorý je tiež autorom teórie niekedy opozičných procesov (SOP) z roku 1981, teórie afektívnych emocionálnych opozičných procesov (AESOP) z roku 1989 a kompozičnej teórie pavlovovského podmieňovania z roku 2001.

Doporučujeme:  Senzorická substitúcia