Alderferova teória motivácie ERG

Alderferovu teóriu motivácie ERG vytvoril Clayton Paul Alderfer. Ten ďalej rozšíril Maslowovu hierarchiu potrieb tým, že ju rozdelil do svojej teórie motivácie ERG (Existencia, Súvislosť a Rast).

Následne navrhol regresnú teóriu, ktorá by sa dala doplniť teóriou ERG. Povedal, že keď nie sú uspokojené potreby vyššej kategórie, jednotlivci zdvojnásobia úsilie vynaložené na potreby nižšej kategórie. Napríklad ak nie je uspokojená potreba sebaaktualizácie alebo sebaúcty, potom jednotlivci vynaložia viac úsilia do kategórie príbuznosti v nádeji, že dosiahnu vyššiu potrebu.

Doporučujeme:  Pracovné zvieratá