Aktualizačná tendencia

Termín „aktualizačná tendencia“ vyvinul Carl Rogers a označuje motiváciu, ktorú identifikoval u väčšiny ľudí a ktorá smeruje k dokončeniu a dosiahnutiu ich potenciálu.

Doporučujeme:  Siete bez škálovania