Ako vyniknúť v kultúrne zaujatom svete?

Kultúrna predpojatosť voči extroverzii – dnešný svet je prevažne extrovertný. Či už v škole, na vysokej škole alebo v pracovnom živote, zdá sa, že extroverti v našej spoločnosti dominujú a vyčnievajú. Ako teda vyniknúť v kultúrne zaujatom svete, v ktorom sa extroverzia uprednostňuje pred ostatnými osobnostnými vlastnosťami? Susan Cainová, autorka knihy Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (Ticho: Sila introvertov vo svete, ktorý nedokáže prestať hovoriť), uvádza, že DNA našej spoločnosti pozostáva väčšinou z extroverzie (Tucker, 2012). Poznamenáva, že ľudia, ktorí sú spoločenskí, dobre komunikujú a sú sociálne aktívni, sú západnou spoločnosťou považovaní za vysoko výkonných na základe grécko-rímskeho ideálu (Tucker, 2012). Hodnotový systém našej spoločnosti je vyfabrikovaný s myšlienkou, že kreativita a produktivita vychádza z extroverzie. Uprednostňuje akciu pred kontempláciou, ktorá je spoločnou črtou introverzie (Tucker, 2012). Naša kultúra nechápe, že „samota je rovnako dôležitou zložkou tvorivosti“, poznamenáva Cain (Tucker, 2012).

Introvertom sa často odporúča, aby sa vyjadrovali, boli spoločensky angažovaní a pracovali v skupine. Tento model sa vyskytuje v školách aj na pracovisku (Barford, 2012). Dôvodom, prečo sa takéto rady objavujú pre introvertov, je skutočnosť, že spoločnosť vníma extrovertov ako tých, ktorí v živote dosahujú najlepšie výsledky (Barford, 2012).

Podľa Caina introverti nemusia hneď vynikať ako extroverti, ale napriek tomu dosahujú vysoké výsledky. Medzi príklady vynikajúcich introvertov patria Barack Obama, J. K. Rowlingová a Steve Wozniak (Barford, 2012). Introverti sú vnímaní ako plachí alebo nespoločenskí, pretože radšej trávia čas v samote a rozjímaní. Často sú nepochopení alebo podceňovaní, pretože nezodpovedajú spoločenským očakávaniam ľudí s vysokými úspechmi, ktorí sú vo všeobecnosti spoločenskí, zhovorčiví a akční (Barford, 2012).

Ako teda môžu introverti vyniknúť v kultúrne zaujatom extrovertnom svete? Hoci introverti získavajú svoju kreativitu a nápady zo samoty a tichého premýšľania, občas sa stretávajú so situáciami, ktoré ich nútia prehovoriť, aby boli uznaní. Judith Warnerová, autorka introvertov, tvrdí, že „tichší argument“, ktorý prednesie introvert, je oveľa účinnejší (Barford, 2012). Toto tvrdenie vychádza zo skutočnosti, že introverti sa občas nútia konať a správať sa ako extroverti, ako si to vyžaduje ich prostredie alebo situácia. Často však zistia, že nie sú schopní pokračovať v extrovertnej črte dlhší čas (Barford, 2012).

Doporučujeme:  Osobnosť

Lees (2016) však poznamenáva, že introverti musia pracovať na stratégiách sebaprojekcie a sebapresadzovania, aby sa presadili v extrovertnom svete. Sebaprojekcia nie je to isté ako sebapropagácia, ktorá sa týka skôr propagácie alebo zverejňovania seba alebo svojich aktivít pre ostatných. Je to skôr vnucovanie sa druhým (Lees, 2016). Autoprojekcia je ako váš obraz v životopise. Lees (2016) definuje sebaprojekciu ako pomoc druhým pochopiť a zapamätať si o vás dôležité veci. Na druhej strane, sebapresadzovanie je o vyjadrovaní svojich práv, nárokov a názorov v pozitívnom zmysle (Lees, 2016). Používaním techník sebapresadzovania a sebaprojekcie môžu introverti vyniknúť a dokonca prekonať v kultúrne zaujatom extrovertnom svete.

Lees, J. (2016). Kód úspechu: Ako vyniknúť a získať pozornosť. VEĽKÁ BRITÁNIA: Hachette .

Kvíz na záver

Kto získava nápady zo samoty a tichého rozjímania?

 • Extroverti
 • Intjs
 • Plachí ľudia

Kto je autorom knihy Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking?

 • David foster wallace
 • Eckhart tolle
 • Alice Munro
 • Jonathan franzen
 • Fantastická kniha
 • Chris ryan
 • Pema chodron
 • Sila zvyku
 • Paolo bacigalupi
 • Don Delillo

Čomu dáva extroverzia prednosť?

 • Funkcie
 • Typ osobnosti
 • Psychologické vlastnosti

Kto napísal knihu „Target: Cieľ: Sila introvertov vo svete, ktorý nedokáže prestať hovoriť?

 • Hill
 • Morris
 • Jimmy
 • Wes
 • Otto
 • Turner
 • Duncan
 • Pierce
 • Rudy
 • Smith

Ktorá spoločnosť považuje introvertov za najlepších v živote?

 • Spoločnosti

O čom je ten svet, o ktorom sa nedá prestať hovoriť?

 • Planéta Zem
 • Krajina
 • Celý národ
 • Globe