Kategórie
Psychologický slovník

Agonisty kyseliny gamaaminomaslovej

Agonista GABA je liek, ktorý pôsobí tak, že stimuluje alebo zvyšuje účinok na GABA receptore, čím vyvoláva typicky sedatívne účinky, a môže vyvolávať aj iné účinky, ako sú anxiolytické a svalové relaxačné účinky.

Agonista dopamínu – antagonista dopamínu – inhibítor spätného vychytávania dopamínu

Agonista sérotonínových receptorov – antagonista sérotonínu (5-HT3) – inhibítor vychytávania sérotonínu (SSRI)

Adrenergný agonista (Alfa, Beta2) – Adrenergný antagonista (Alfa, Beta) – Inhibítor vychytávania adrenergných látok

Cholinergné (muskarínové, nikotínové) – Anticholinergné (muskarínové, nikotínové) – Inhibítor acetylcholínesterázy

Agonista histamínu – antagonista histamínu (H1, H2)

Agonista GABA – antagonista GABA