Adresár časopisov s otvoreným prístupom

Adresár časopisov s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals alebo DOAJ) obsahuje zoznam vedeckých a odborných časopisov, ktoré spĺňajú vysoké štandardy kvality a sú od okamihu vydania voľne dostupné pre všetkých. Keďže otvorený prístup je celosvetový fenomén, DOAJ obsahuje publikácie z celého sveta v mnohých jazykoch. V časopisoch je možné listovať alebo vyhľadávať články v mnohých časopisoch prostredníctvom webového rozhrania. Cieľom projektu je „zvýšiť viditeľnosť a jednoduchosť používania vedeckých a odborných časopisov s otvoreným prístupom, a tým podporiť ich väčšie využívanie a vplyv“ 1. DOAJ spravujú knižnice Lundskej univerzity.

Doporučujeme:  Morfologická analýza