Abstraktný postoj

Abstraktný postoj (tiež známy ako kategorický postoj) je termín, ktorý vyvinul nemecký psychiater Kurt Goldstein a ktorý označuje schopnosť ľudí používať pojmové kategórie na klasifikáciu sveta okolo nich z hľadiska atribútov. Týmto spôsobom sú potom schopní používať skôr symbolické myslenie ako konkrétne myslenie[1]. Poškodenie mozgu a duševné poruchy môžu narušiť túto schopnosť, čo vedie k poruchám kognitívnych funkcií.

Doporučujeme:  Berlínska deklarácia o otvorenom prístupe k poznatkom v humanitných a prírodných vedách