Abderit

Abderit je starý nepoužívaný výraz pre osoby s mentálnou retardáciou alebo poruchami učenia. Názov sa vzťahuje na staroveké trácke mesto Abdera, ktorého obyvatelia mali povesť neinteligentných ľudí.

Doporučujeme:  Výpočtové modely