Aδ axóny

Aδ vlákna sú tenké myelinizované axóny so strednou rýchlosťou vedenia alebo rýchlosťou šírenia nervového signálu (2 až 30 m/s). Tieto nervové vlákna sú spojené s akútnou (ostrou) bolesťou, a preto tvoria aferentnú časť reflexného oblúka, ktorý vedie k „odtiahnutiu“ od nepríjemných podnetov (napr. odtiahnutie ruky od horúceho sporáka). Určitá časť vlákien Aδ je spojená aj s pocitmi teploty (u cicavcov sú známe aj ako „receptory chladu“) a tlaku. Pomaly vedúce, nemyelinizované vlákna C, naopak, prenášajú pomalú, pálivú bolesť.

Podobne ako iné senzorické vlákna, aj vlákno Aδ je predĺžením pseudounipolárneho neurónu, ktorého bunkové telo sa nachádza v gangliu dorzálneho koreňa. V mieche aferentné nociceptorové vlákna synaptujú na úrovni miechy, do ktorej vstupujú, alebo v jej blízkosti.

Doporučujeme:  Americký národný normalizačný inštitút