8 dôvodov, prečo je pre vás samota dobrá

Vývoj človeka je spojený so schopnosťou vytvárať skupiny. Byť súčasťou skupiny si od ľudí vyžadovalo schopnosť komunikácie, ktorá je odlišnou vlastnosťou od iných druhov. Hoci sme spoločenskí, osamelosť je tiež jednou z podmienok nášho prežitia v priebehu času.

Osamelosť je spojená s bolesťou z opustenosti, ktorá môže byť motivovaná pocitom, že vlastnej spoločnosti nie je nikdy dosť. Osamelosť môžeme pociťovať aj po jednom nezodpovedanom očakávaní. Samota je však voľba, ktorá vyjadruje „slávu byť sám“, ako raz povedal Paul Tillich, nemecký teológ a filozof.
Samota posilňuje náš pocit slobody a autonómie, ktorý prichádza so spojením so sebou samým.

Tento článok predstavuje 8 tém, ktoré vám pomôžu vnímať samotu ako príležitosť starostlivosti o seba a rozvoja.

Samota zvyšuje sebapoznanie

V súčasnej ére sociálnych médií stále hľadáme nových ľudí. V tomto procese môžeme zabudnúť venovať čas a energiu najdôležitejšiemu vzťahu: so sebou samým. Byť sám nám pomáha spoznať naše limity, sily a tiene. Samota sú dvere, ktoré nás po otvorení pozývajú na stretnutie s nekonečnom, ktoré v nás prebýva. Bez rozptýlenia nemôžeme utiecť sami pred sebou. Aby sme na ľuďoch okolo nás spoznali ľudskosť, musíme sa najprv spojiť sami so sebou, spoznať svoje zraniteľnosti a sily.

Posilňuje pocit autonómie a slobody

Keď ste sami, môžete sa rozhodovať v súlade so svojimi emóciami a potrebami bez vonkajších vplyvov a tlakov. Pomáha vám to rozvíjať väčšiu dôvernosť so sebou samým a uvedomovať si zodpovednosť za svoje rozhodnutia, čo vás skutočne premení na hlavného hrdinu vášho života. Preto to posilňuje vašu slobodu a autonómiu, čo robí samotu základným kľúčom k tomu, aby ste sa stali najlepšou verziou seba samého. Jedna štúdia ukazuje, že deň so samotou by priniesol lepšie prežívanú autonómiu v porovnaní s dňom bez samoty.

Doporučujeme:  Séria o zotavení z duševných chorôb: Príbeh č. 32

Čas strávený osamote rozvíja empatiu

Viac času stráveného osamote nám pomáha rozvíjať väčší súcit s ľuďmi – najmä s tými, ktorých správanie sa zdá byť príliš odlišné od nášho. Je bežné rozvíjať mentalitu „my vs. oni“, keď trávime čas v kruhu priateľov a vytvárame si jednu identitu ako člen tejto skupiny. Tento proces však môže spôsobiť, že budete brať do úvahy len hľadiská vlastnej skupiny. To hlboko znižuje možnosti nadväzovania kontaktov s novými ľuďmi – čo si vyžaduje súcit a snahu pochopiť, z akého kontextu pochádzajú. Samota nás núti rozmýšľať za seba, čo znižuje šance odmietnuť niekoho s cieľom reprodukovať správanie nášho vnútorného kruhu. Spojenie so sebou samým nás učí čítať naše emócie. Keď to dokážeme, túžime sa naučiť čítať pocity iných ľudí. Taký je záver nedávneho výskumu vypracovaného na Technickej univerzite v Louisiane.

Zlepšiť kvalitu našich vzťahov

Keď sa naučíte mať radi svoju vlastnú spoločnosť, začnete neprijímať žiadnu spoločnosť len preto, že sa bojíte byť sami. Samota je majstrom, ktorý nás učí, že je našou zodpovednosťou napĺňať svoje potreby a že to nemôžeme prenášať na iných ľudí. Takto naše vzťahy začnú byť príležitosťou na zdieľanie a nie na to, aby sme iným vnucovali poslanie naplniť našu samotu. Samota tiež prispieva k budovaniu úprimných vzťahov. Keď nám sebapoznanie umožní identifikovať naše emócie a potreby, dokážeme o nich súcitne hovoriť s ľuďmi, ktorých máme radi. Vďaka tomu sú naše vzťahy vzájomnejšie, úctivejšie a starostlivejšie – k sebe samým aj k tým, ktorých milujeme.

Kreativita kvitne, keď sme sami

Zníženie vonkajších podnetov nám umožňuje sústrediť sa a počúvať naše myšlienky, čo nám pomáha lepšie ich organizovať. Bez toho, aby nám druhá osoba odpovedala na naše otázky, rozvíjame svoju intuíciu a tvorivú energiu. Keď nemusíme odpovedať na očakávania iných ľudí, sme vnímavejší na nové nápady, čo nám pomáha tvoriť. Jedna štúdia vypracovaná na univerzite v Bufalle ukázala, že ľudia, ktorí vyhľadávali samotu, dosahovali vyššie skóre v tvorivosti.

Doporučujeme:  10 spôsobov, ako nájsť inšpiráciu

Samota je príležitosť naplánovať si život

Väčšina ľudí venuje čas a energiu plánovaniu dovolenky, ale nemyslí na to, ako si čo najviac užiť život. Samota vás núti sústrediť sa na seba a odpovedať si na dôležité otázky ako „kým chcem byť?“, „čo dáva zmysel môjmu životu?“, „čím môžem pomôcť ľuďom okolo seba?“. Viac času stráveného osamote vám môže dať možnosť overiť si, či má váš každodenný život zmysel, zamyslieť sa nad svojimi cieľmi, pokrokom a zmenami, ktoré chcete vo svojom živote urobiť.

Učí nás zvládať náročné emócie

Emócie sú základnými nástrojmi, ktoré nám umožnili prežiť. Tvrdé emócie ako smútok, hnev a strach sú odpoveďou na nebezpečné situácie, ktoré si vyžadovali boj alebo útek. Samota nám umožňuje identifikovať takéto emócie, pátrať po ich príčinách a po tom, aké posolstvo nám hovoria. Každá emócia je dôležitým posolstvom, ktoré nemožno potlačiť ani ignorovať, pretože nám pomáha rozpoznať, čo má pre nás zmysel a čo treba zmeniť. To sa dá ľahšie dosiahnuť, keď sme sami, bez posudzovania a názorov iných ľudí. Celý tento proces s náročnými emóciami nám pomáha stať sa duševne silnejšími, ako sa uvádza v závere reasearchu vypracovaného na University of Massachussets.

Hľadáte aktivity, ktoré vás skutočne bavia

Byť sám nám umožňuje robiť veci, ktoré nás skutočne bavia (a nie tie, ktoré robíme len preto, aby sme sprevádzali niekoho iného alebo skupinu). Takisto sa naučíme, ako si najradšej pripravujeme jedlo, vykonávame fyzickú aktivitu, ktoré miesta navštevujeme a ktoré činnosti si na novom mieste najviac ceníme. Je bežné, že niektoré naše preferencie sa nezhodujú s preferenciami našej skupiny, čo nás núti robiť veci, ktoré nás nemusia baviť. Samota nám poskytuje viac času na seba samých, čo prispieva k tomu, aby sme si uvedomili svoje preferencie a dali im prednosť. To zvyšuje našu nezávislosť, dôveru v naše inštinkty a schopnosť rozhodovať sa bez toho, aby sme potrebovali potvrdenie zvonka.

Doporučujeme:  Ako sa vyhnúť vyhoreniu

Keď sa bojíte samoty, spomeňte si na vyššie uvedené témy a skúste hľadať výhody samoty. Spoločenská izolácia je odlišná od rozhodnutia užívať si vlastnú spoločnosť. Nájsť rovnováhu medzi tichom produktívnej samoty a zdieľaním svojej energie s ostatnými je pre duševné a emocionálne zdravie nevyhnutné.