7 znakov emocionálnej inteligencie

Všetci vieme, čo je IQ (inteligenčný kvocient) a že väčšina z nás patrí do priemerného pásma. Keď hovoríme o úrovni inteligencie človeka, používame názvy ako „inteligentný“, „inteligentný“, „hlúpy“, „idiot“ a „hlúpy“. Väčšina ľudí však nevie, že máme aj EQ (emocionálny kvocient) alebo EI (emocionálna inteligencia), čo je úroveň našej emocionálnej inteligencie.

Emocionálna inteligencia sa ťažko meria číslami, pretože je to „niečo“ v nás, čo rozpoznáva emócie v nás a v druhých a potom nás vedie k tomu, aby sme na ne reagovali. Pochopenie emócií sa môže zdať nedôležité alebo triviálne, ale v skutočnosti je to naopak. V skutočnosti sa odborníci všeobecne domnievajú, že úroveň emocionálnej inteligencie človeka môže byť lepším prediktorom úspechu a celkového šťastia ako jeho IQ.

Čo je to emocionálna inteligencia?

Vysoká úroveň emocionálnej inteligencie znamená, že dokážete presne vyjadriť svoje pocity a prevziať za ne zodpovednosť. Ľudia často hovoria veci ako: „Zranil si moje city“ a „Nemal si to robiť“, čo kladie vinu za to, ako sa cítite, na druhú osobu. Človek s vysokou EI si uvedomuje, že pocit patrí jemu, a reaguje naň výrokmi ako „To ma zranilo“.

Byť emocionálne inteligentný znamená, že dokážete identifikovať a zvládať nielen svoje vlastné emócie, ale aj emócie iných. Znamená to, že si uvedomujete svoje vlastné pocity a dokážete nájsť rovnováhu medzi emóciami a rozumom. Dokážete rozpoznať pocity a emócie u druhých a prejavovať empatiu a súcit, čo je dôležitou súčasťou všetkých vzťahov, obchodných aj osobných. Dobrý líder má napríklad schopnosť pochopiť, čo motivuje druhých, a stavať na tejto motivácii.

7 znakov, že ste emocionálne inteligentný

Hoci emocionálna inteligencia nie je úplne pochopená, je čoraz známejšie, že zohráva rozhodujúcu úlohu v kvalite nášho života. Človek, ktorý je emocionálne inteligentný, má vo všeobecnosti lepšie fyzické zdravie, pozitívnejší pohľad na svet, plnohodnotné vzťahy a je úspešnejší ako ľudia s nízkou EI.

Doporučujeme:  5 kľúčových taktík, ako byť dobrým komunikátorom

1.Viete čítať neverbálnu komunikáciu

To znamená, že sa na niekoho pozriete a podľa výrazu tváre, spôsobu držania rúk, postoja atď. viete, akú má náladu.

2.Zaujímate sa o iných ľudí a ich pocity/myšlienky

Keď sa vás niekto opýta „nad čím premýšľate?“, dáva tým najavo svoj záujem o porozumenie. Emočne inteligentní ľudia chcú poznať a pochopiť druhých a úprimne počúvajú ich odpovede.

3.Ste emocionálne odolní

V živote sa stávajú zlé veci. Stratíte dobrú prácu, vaša drahá polovička odíde bez vás, máte neúspechy a viete, že prídu ďalšie. Viete však aj to, že ste dostatočne silní, aby ste vytrvali, kým neprídu lepšie časy. Neúspech si neinternalizujete.

4.Viete, kde sa potrebujete zlepšiť

Ľudia s nízkym EI presviedčajú svet, že vedia všetko a dokážu všetko. Keď sa niečo pokazí, vinu hádžu kamkoľvek inam, len nie na seba. Ak máte vysoký EI, viete, ktoré oblasti vo svojom živote potrebujete zlepšiť. Stále sa učíte, a preto neustále rastiete.

5.Uvedomujete si svoje vlastné pocity

Viete, ako sa cítite, čo tento pocit vyvolalo a ako ho spracovať a vyrovnať sa s ním. Vaše pocity vás skôr vedú k hľadaniu riešenia, než aby vás uzatvárali.

6.Vyhýbate sa negatívnym samomluvám

Keď sa vám niečo nepodarí, aj keď to bola vaša vlastná chyba, nenadávajte si a neznevažujte sa. Dokážete si priznať, čo sa nepodarilo, a preskúmať možnosti riešenia problému, potom sa pohnúť dopredu a urobiť to.

Máte sny a stratégiu na ich uskutočnenie. Stanovíte si ciele a bez ohľadu na to, ako dlho to trvá, každý z nich splníte. Vyrovnávate sa s neúspechmi, prispôsobujete sa nedostatkom a viete, že jediný spôsob, ako prehráte, je, ak sa vzdáte.

Koľko z týchto vlastností máte? Dobrou správou je, že na rozdiel od inteligencie mozgu (IQ) možno emocionálnu inteligenciu do určitej miery zvýšiť. Časť našej EI je vrodená, časť je formovaná prostredím a ďalšiu časť tvorí náš postoj. Ste ochotní naučiť sa porozumieť svojim emóciám a ovládnuť ich? Máte záujem stať sa lepším riešiteľom problémov? Chcete dosiahnuť svoje ciele?

Doporučujeme:  Odkaz pre rodičov/budúcich rodičov

Rozvoj emocionálnej inteligencie vám umožní vyhnúť sa nedorozumeniam a nepochopeniu. Prehlbuje vaše vzťahy a pomáha vám zmysluplne zladiť prácu, domov a zábavu. Pamätajte, že najväčší rozhodujúci faktor úspechu sa meria podľa EQ, nie podľa IQ.

Kvíz na záver

Čo je najdôležitejšou súčasťou emocionálnej inteligencie?

 • Priateľstvo

Čo je najdôležitejšie merať v číslach?

 • Intelekt
 • Inteligencia
 • Sofistikovanosť
 • Mentálne schopnosti

Čo je najdôležitejšie vedieť o emocionálnej inteligencii?

 • Niekto
 • On/ona
 • Individuálne
 • On/ona sám/sama

Aká je úroveň emocionálnej inteligencie?

 • Lv

Čo je to v nás, čo rozpoznáva emócie v nás a v druhých a potom nás vedie k tomu, aby sme na ne reagovali?

 • To
 • Jeden
 • Nápad
 • Vlastne
 • ‚s
 • Vždy

Ako zistíte, či ste prestali?

 • Len
 • Na stránke .
 • To
 • Vlastne
 • Samozrejme
 • Dokonca aj
 • Ako