7 výhod písania alebo písania denníkov

Dobrý deň, návštevníci Psych2! Máte vo zvyku písať? Aké druhy písania vás bavia? Tu je 7 výhod písania alebo písania denníka, s ktorými možno budete súhlasiť. Poďme sa do toho ponoriť!

Nezáleží na tom, či je výzva veľká alebo malá. Niekedy potenciálne ovplyvňujú našu náladu počas celého dňa. Písaním problémov, s ktorými sa stretávate či už v práci alebo v škole, sa nakoniec môžete naučiť riešiť problémy tým, že budete prichádzať s riešeniami počas písania. Takto si môžete naplánovať, ako problému čeliť, a znížiť stres, ktorému môžete čeliť (University of Rochester Medical Center, n.d.).

Keď hovoríme o strese, písanie denníka nám môže poskytnúť príležitosť na sebavýchovu. Napríklad po identifikácii negatívnych udalostí alebo emócií sa môžete zamyslieť nad svojimi reakciami a zapísať si ich do poznámok. Túto činnosť môžete považovať za spôsob osobnej relaxácie, pretože len vy máte možnosť vidieť ich obsah a uvažovať o nich (University of Rochester Medical Center, n.d.).

V nadväznosti na predchádzajúci bod vám písanie denníka môže pomôcť lepšie pochopiť samého seba, napríklad vyjadriť svoje nálady a myšlienky bez zábran a byť kreatívny. Sebavýchova, udržiavanie poriadku v obsahu a zahrnutie časového manažmentu do denníka môže pravdepodobne časom zvýšiť vaše sebavedomie (University of Rochester Medical Center, n.d.). V skutočnosti tiež uvidíte, ako veľmi ste sa zmenili a vyrástli, keď sa jedného dňa pozriete späť do svojho denníka (The Huffington Post, 2017).

Do denníka si môžete písať čokoľvek, vrátane svojich cieľov! Vďaka dodržiavaniu indexu SMART, ktorý predstavuje konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené ciele, je váš denník užitočným nástrojom na sledovanie vašich cieľov. Do denníka si môžete zapisovať myšlienky typu: „Dodržal som kroky?“ alebo „Vzdal som sa svojich cieľov z nejakého dôvodu?“, aby ste mohli sledovať svoje osobné úspechy a úspechy (Univerzita sv. Augustína pre zdravotníctvo, 2021).

Doporučujeme:  7 návykov, ktoré zlepšujú výkon mozgu

Počas písania si vetu prečítajte nahlas v hlave. Zaznamenávanie udalostí do denníka môže vytvoriť most medzi písaním a rozprávaním. Vďaka dôslednému návyku zapisovať si myšlienky a usporadúvať správne vety v hlave môžete nakoniec dosiahnuť lepšie výsledky v písaní alebo aj v komunikačných zručnostiach (Univerzita sv. Augustína pre zdravotníctvo, 2021).

7. Používanie slov na vyjadrenie pocitov

Ďalšia výhoda spočíva v procese prenášania pocitov do slov, ktorý je známy ako „označovanie afektov“ a označuje metódu regulácie emócií. Istá štúdia skúmala túto tému tak, že rozdelila ľudí do 2 skupín, pričom v jednej bolo písanie bez emócií a v druhej expresívne písanie negatívnych udalostí. Dospeli k záveru, že v rozpätí 3 mesiacov došlo k väčšiemu zlepšeniu životnej spokojnosti, zníženiu depresie a úzkosti v skupine s expresívnym písaním (Memarian et al., 2017).

Čo si teraz myslíte o písaní a písaní denníkov? Začnete s týmto novým zvykom v roku 2022, ak ste tak ešte neurobili? Zanechajte nám komentár nižšie!