7 príznakov neúplného alebo komplikovaného smútku

Po strate blízkej osoby môže chvíľu trvať, kým sa vyrovnáte so smútkom. Niekedy sa môže zdať, že proces je ukončený, aj keď nie je. V takomto prípade môžu ľudia často trpieť poruchou známou ako neúplný smútok, alebo lepšie povedané komplikovaný smútok. Komplikovaný smútok je porucha, pri ktorej sa smrť blízkej osoby spracováva podobne ako významný životný stresor alebo trauma (Mayo Clinic Staff 2017). V dôsledku toho môže niekto pociťovať celú škálu príznakov, podobne ako pri depresii alebo posttraumatickej stresovej poruche, hoci zostáva úplne odlišnou poruchou. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale najrozsiahlejšie sa skúmala u starších dospelých (Shear et al. 2013). Ak tým prechádzate vy alebo váš blízky, pamätajte, že ste silní, hodní a nikdy nie ste sami. Tu je 7 príznakov komplikovaného smútku.

Smútok v akejkoľvek podobe je emocionálne náročný proces. Okrem iných emócií si môže vyžadovať prekonanie veľkého smútku, bolesti a osamelosti. Keď niekto prežíva komplikovaný smútok, pociťuje nielen intenzitu týchto emócií, ale často sa k nim pridávajú aj ďalšie. Medzi ne patrí napríklad úzkosť alebo pocit viny pozostalého (Simon 2013). Pri tejto kombinácii môže byť pre ľudí obzvlášť ťažké prejsť procesom uzdravovania a môžu sa stať emocionálne rozladenými.

Podľa článku v Psychology Today, ktorý napísal doktor Ralph Ryback, M.D., je jedným z hlavných dôsledkov komplikovaného smútku proces nazývaný introjekcia, keď človek začne všetku bolesť, ktorú cíti v súvislosti so stratou, smerovať dovnútra a namiesto toho ju premieta na seba (Ryback 2017). To môže spôsobiť veľkú emocionálnu bolesť a nestabilitu, čím sa výbuchy a impulzívnosť stávajú oveľa pravdepodobnejšími (Mayo Clinic Staff 2017, Ryback 2017).

Nasmerovanie veľkého množstva bolesti dovnútra má často svoje následky. Častým znakom komplikovaného smútku je nadmerná vina spojená so smrťou (Shear 2013). Táto osoba môže stráviť hodiny alebo dni prežívaním udalosti a presviedčať sa, že to bola nejakým spôsobom jej vina alebo zodpovednosť, hoci to tak v skutočnosti nie je.

Doporučujeme:  Znaky, že máte vysoké IQ, ale nie EQ

Pocit viny môže mať v tejto súvislosti rôzne podoby. Štúdia Dr. M. Katherine Shear, M.D., a kol. uvádza, že ľudia, ktorí prežívajú komplikovaný smútok, sú náchylní cítiť sa vinní za to, že potenciálne sklamali svojho zosnulého blízkeho, alebo môžu byť sebakritickí voči celej skúsenosti (Shear 2013). Pocit viny je často iracionálny a má tendenciu zaberať veľký priestor v mysli človeka.

3. Silná túžba pripomenúť si zosnulého a jeho smrť

V procese bežného smútku nie je prekvapujúce, že si chceme uctiť pamiatku zosnulého blízkeho človeka a zachovať jeho pamiatku. Hoci to tak môže byť aj v procese komplikovaného smútenia, rozdiel je v tom, že zameranie na spomínanie na zosnulého blízkeho sa stáva nezdravým, takmer ako úzkostná posadnutosť (Mayo Clinic Staff 2017, Shear 2012). Podobne ako pri pocite viny to môže viesť k nadmernému, ak nie neustálemu prežívaniu udalostí, ktoré viedli k udalosti alebo sa odohrali počas nej. Shears vo svojej štúdii uvádza, že tieto obsedantné myšlienky vedú niekoho do špirály „čo ak“, čo vedie k nadmernému znepokojovaniu sa minulosťou a budúcnosťou (Shear 2012).

4. Vyhýbanie sa akýmkoľvek spomienkam na zosnulého

Na druhej strane, ďalším častým znakom komplikovaného smútku je neustále vyhýbanie sa všetkému, čo súvisí s ich zosnulým blízkym (Mayo Clinic Staff 2017). Je to podobné, ako keď vás niečo vnútorne zožiera, a aby ste sa s tým pokúsili vyrovnať, robíte všetko pre to, aby ste na to nemysleli, hoci je to všetko, čo môžete urobiť.

Vyhýbanie sa v kontexte komplikovaného smútku funguje podobne: ak sa tak stane, podľa štúdie doktorky Naomi M. Simonovej, M.D., ľudia sa pravdepodobne budú vyhýbať rozprávaniu o strate, činnostiam, ktoré mohli vykonávať so svojím milovaným, alebo čomukoľvek, čo by im mohlo potenciálne pripomenúť stratu (Simon 2013). Vyhýbanie sa je mechanizmus zvládania a hoci by mohlo niekoho ochrániť pred potenciálnou bolesťou, mohlo by tiež brániť tomu, aby niekto plne prijal stratu svojho milovaného.

Doporučujeme:  7 foriem kyberšikany

5. Izolácia a odlúčenie

Podobne ako vyhýbanie sa, aj izolácia býva častým znakom komplikovanej viny (Mayo Clinic Staff 2017). Neustále myšlienky a prežívanie môžu byť zdrvujúce a bežným spôsobom, ako sa vyrovnať s preplnenou mysľou, je izolácia (Mayo Clinic 2017, Simon 2013). Izolácia a odpútanie sa od bežne obľúbených činností by mohli naznačovať, že niekoho pohlcujú myšlienky na smrť milovanej osoby.

Okrem fyzickej izolácie môže človek trpiaci komplikovaným smútkom prežívať aj obdobie emocionálnej odlúčenosti alebo otupenosti (Mayo Clinic Staff 2017). Môže to súvisieť s ich nedávnou stratou alebo len všeobecne.

6. Správanie podobné depresii

Posttraumatická stresová porucha má podobne ako depresia niektoré spoločné črty s komplikovaným smútkom. Vzhľadom na to, že jedinec spracoval stratu blízkej osoby ako traumu, je logické, že bude mať podobné príznaky ako osoby trpiace posttraumatickou stresovou poruchou. Napríklad podľa článku Andreasa Maerckera a Hansjörga Znoja je pár spoločných symptómov medzi týmito dvoma javmi vyhýbanie sa a emocionálna otupenosť (Maercker a Znoj 2010).

Hoci Shear opísal PTSD ako „najbližšieho suseda komplikovaného smútku“, stále medzi nimi existujú dôležité rozdiely (Shear 2012). Pri PTSD je úzkosť často sprevádzaná strachom o vlastnú bezpečnosť, ale pri Komplikovanom zármutku môžu ľudia zažívať čokoľvek od prílevu vtieravých, nechcených obrazov milovanej osoby až po túžbu mať vzťah späť (Shear 2012). Shear tiež zdôrazňuje, že trauma, ktorú zvyčajne zažívame pri posttraumatickej stresovej poruche, a strata, ktorú zažívame pri komplikovanom zármutku, majú odlišnú povahu (Shear 2012). Hoci v oboch prípadoch ide o veľké životné zmeny, traumy a straty sa prežívajú, reaguje sa na ne a vyrovnávajú sa s nimi odlišne, čím sú obe poruchy tiež odlišné (Shear 2012).

Dúfame, že sa nám podarilo lepšie pochopiť komplikovaný smútok a jeho podobu. Ak poznáte ďalšie príznaky, dajte nám vedieť v komentároch nižšie. Ďakujeme za prečítanie!

Doporučujeme:  Abnormality chôdze

Maercker A, Znoj H. „Mladší súrodenec posttraumatickej stresovej poruchy: podobnosti a rozdiely medzi komplikovaným smútkom a posttraumatickou stresovou poruchou“. European Journal of Psychotraumatology. 2010; Vol 1(1).

Zamestnanci kliniky Mayo. „Komplikovaný smútok – príznaky a príčiny“. Mayo Clinic. 05. októbra 2017.

Ryback, Ralph. „Spôsoby, akými smútime“. Psychology Today. 27. februára 2017.

Shear, M Katherine. „Zármutok a smútok v ohrození: cesta a priebeh komplikovaného smútenia.“ Dialogues in Clinical Neuroscience. 2012; Vol 14(2): 119-28.

Shear MK, Ghesquiere A, Glickman K. „Bereavement and Complicated Grief“. Curr Psychiatry Rep. 2013;15(11):406.

Simon, Naomi M. „Liečba komplikovaného smútku“. JAMA. 2013; Vol 310(4): 416-423.