6 prekvapivých účinkov narcistického rodičovstva – ovplyvnilo vás niekedy?

Narcistické rodičovstvo môže byť častejšie, ako si myslíme. Existuje toľko výchovných štýlov, koľko je ľudí, ale existuje niekoľko všeobecných kategórií, do ktorých možno tieto štýly rozdeliť, napríklad narcistický, autoritatívny a autoritatívny. V tomto článku sa budeme zaoberať niektorými účinkami, ktoré môže mať narcistický štýl výchovy na deti.

Čo je narcistický štýl výchovy?

Narcistické rodičovstvo sa vyznačuje tým, že rodič je voči svojim deťom veľmi majetnícky a tento štýl rodičovstva sa niekedy označuje aj ako helikoptérové rodičovstvo. Narcistickí rodičia sa často cítia ohrození alebo dokonca závidia rastúcu nezávislosť svojho dieťaťa. Títo rodičia vedome alebo nevedome veria, že dieťa je tu na to, aby plnilo želania a potreby rodičov. Možno si spomeniete na určitý dotieravý typ futbalového rodiča alebo rodiča súťažiaceho v predvádzaní. Takéto rodičovské správanie môže mať na dieťa ďalekosiahle následky.

Deti narcistických rodičov si často myslia, že problémom sú oni. Keďže rodič mal pozornosť len pre chyby svojho dieťaťa a svoje vlastné problémy, deti sa začnú obviňovať. To môže fungovať aj ako sebazáchovný mechanizmus na udržanie nádeje. „Ak sa napravím, situácia sa zlepší. Ak sa mi bude dariť, rodičia/opatrovatelia budú ku mne milší.“ Deti, ktoré boli vychovávané narcistickým štýlom, často horšie zvládajú svoje emócie. Môžu sa veľmi emotívne prejaviť pri drobných udalostiach.

Možno ste už počuli o teórii pripútanosti, ktorá sa snaží opísať dynamiku medziľudských vzťahov. Veľkú časť štýlu pripútania určuje vzťah, ktorý si deti vytvoria so svojimi vychovávateľmi. Existujú tri hlavné štýly pripútania: bezpečný, úzkostný (neistý) a neorganizovaný. Narcistické rodičovstvo často vedie k neistému pripútaniu, ktorého existujú dva podtypy. Neistý vyhýbavý štýl je charakterizovaný vyhýbavou povahou. („Už nikdy nebudem riskovať, že si nechám ublížiť!“). Druhým podtypom je neistá-úzkostná pripútanosť. Ten je charakterizovaný postojom, ktorý sa „naháňa“ za bezpečnou väzbou. („Prečo ma nemajú radi! Prečo mi nikto nevenuje pozornosť?“).

Doporučujeme:  6 znakov, že sú pripravení sa zaviazať

Extrémna emocionálna nezávislosť

Niektoré deti môžu na narcistickú výchovu reagovať tak, že sa úplne vzdajú citovej väzby. Vyrastú z nich osamelí, nedôverčiví dospelí. Okrem toho môžu mať problémy s vytváraním blízkych osobných vzťahov.

Niektoré deti môžu ísť dokonca úplne opačným smerom. Stanú sa z nich mimoriadne starostliví jedinci. Je to možno spôsobené podvedomou túžbou zažiť starostlivosť a teplo, ktoré sami nedostali.

Deti, ktoré zažili extrémnu formu narcistickej výchovy, môžu s týmito následkami často bojovať celý život. Niekedy dokonca vo forme posttraumatickej stresovej poruchy. Okrem toho môžu mať invazívne myšlienky na emocionálne zneužívanie alebo zažívať silnú emocionálnu otupenosť či iné príznaky posttraumatickej stresovej poruchy. Tento účinok je obzvlášť častý u skupín, ktoré zažili aj fyzické zneužívanie.

Toto je extrémny prípad „ak ich nemôžeš poraziť, pridaj sa k nim“. Niektoré deti vychovávané narcistickými rodičmi na to reagujú spôsobom: „Postarám sa, aby som bol vo všetkom taký dobrý. Nikto ma už nikdy nemôže prinútiť, aby som sa cítil nedôležitý!“ Ľudia, ktorí to robia, zachádzajú do extrémov v sústredení sa na seba a svoje vlastné úspechy. Týmto spôsobom sa sami stávajú narcistickými.

Kvíz na záver

Ako sa nazýva narcistické rodičovstvo?

 • Rodičovstvo
 • Dobrý rodič
 • Dieťa

Aký je najčastejší typ emocionálneho zneužívania?

 • Zanedbávanie
 • Zneužívajúce správanie
 • Šikanovanie
 • Fyzický útok

Čo sú to bezpečný, úzkostlivý a neorganizovaný?

 • Osobitný štýl

Čím sa narcistickí rodičia cítia ohrození?

 • Rodič
 • Vlastné dieťa
 • Matka
 • Súrodenci

Čo si často myslia deti narcistických rodičov?

 • Vydanie
 • Riešenie