4 kritické predpoklady pre profilovanie páchateľov – faktické?

Profilovanie páchateľa je definované ako „proces, pri ktorom možno z podrobných znalostí charakteristík páchateľa odvodiť jeho vlastnosti“ (Ainsworth, 2000). Môže sa použiť na odvodenie charakteristík neznámeho páchateľa, na pochopenie budúcej úrovne ohrozenia, na poskytnutie rady, ako vypočuť páchateľa, a na určenie, či sú určité trestné činy prepojené. Zvyčajne sa používa pri cudzích sexuálnych trestných činoch a vraždách, ale diskutuje sa o tom, či by sa mohla používať pri iných trestných činoch. Bežne sa zobrazuje v televízii a vo filmoch (spomeňte si na Myšlienky zločinca), hoci tieto zobrazenia nie sú vždy presné.

Profilovanie páchateľov je založené na psychológii osobnosti, a preto existujú určité predpoklady, ktoré musia byť pravdivé, aby profilovanie páchateľov fungovalo a bolo užitočné. V tomto článku sa budeme zaoberať štyrmi z týchto predpokladov a uvedieme dôkazy v ich prospech a proti nim. Môžete posúdiť, nakoľko je profilovanie páchateľa užitočné z hľadiska týchto predpokladov.

Kvíz na záver

Aké je najčastejšie použitie sexuálneho delikventa?

 • Sexuálne trestné činy
 • Sexuálne napadnutie
 • Uväznené osoby
 • Znásilnenia
 • Obťažovanie detí
 • Domáce násilie

Čo je základom profilovania páchateľov?

 • Cvičenie
 • Učenie/tréning

Aké sú hlavné dôvody užitočnosti profilovania páchateľov?

 • Predpoklady
 • Rozsiahle vyhlásenia
 • Fakty

Aký je najčastejší trestný čin, ktorý sa používa proti cudzincom?

 • Únos
 • Zločin
 • Obťažovanie detí

Aký je postup, ktorým možno z podrobných znalostí charakteristík páchateľa vyvodiť charakteristiky páchateľa?

 • Pochopenie

Ako môžete zhodnotiť užitočnosť profilovania páchateľov?

 • S pozdravom
 • Ďalšie aspekty
 • Skôr záležitosť
 • Múdre
 • Wrt
 • Všeobecný zmysel
 • Určitý stupeň
 • Obrovsky
 • Hlavný rozdiel
Doporučujeme:  7 Fóbie: Fóbie: Psychológia strachu