Mesiac: marec 2023

Sociologická sociální psychologie

Pozitivismus ·Antipozitivismus Funkcionalismus ·Teorie konfliktů Střední rozsah ·Matematický Kritická teorie ·Socializace Struktura a děj Kvantitativní ·Kvalitativní Historický ·Výpočetní Etnografický Města ·Třída ·Kriminalita ·Kultura Deviance ·Demografie ·Vzdělání Ekonomika ·Životní prostředí ·Rodina Pohlaví ·Zdraví ·Průmysl ·Internet Znalosti ·Právo ·Lékařství Politika ·Mobilita ·Rasa a etnikum Racionalizace ·Náboženství ·Věda Sekularizace ·Sociální sítě Sociální psychologie ·Stratifikace

Person Centred Planning

Person Centred Planning (PCP) je model plánování života navržený tak, aby umožnil jednotlivcům se zdravotním postižením zvýšit jejich osobní sebeurčení. PCP byla přijata jako vládní politika ve Spojeném království prostřednictvím bílé knihy „Valuing People“ v roce 2001 a je uznávanou praxí v mnoha zemích po celém světě. Nejčastěji se používá pro plánování života s lidmi …

Person Centred Planning Čítajte viac »

Diskurzná komunita

Termín diskurzná komunita spája pojmy diskurz, pojem opisujúci všetky formy komunikácie, ktoré prispievajú k určitému inštitucionalizovanému spôsobu myslenia, a komunita, ktorá sa v tomto prípade vzťahuje na ľudí, ktorí používajú, a teda pomáhajú vytvárať určitý diskurz. Príkladom diskurznej komunity môžu byť tí, ktorí čítajú a/alebo prispievajú do určitého akademického časopisu, alebo členovia e-mailovej konferencie fanúšikov …

Diskurzná komunita Čítajte viac »

Nomotetické a idiografické

Ve studiu psychologie idiografie popisuje studium jedince, který je vnímán jako entita, s vlastnostmi, které ho odlišují od ostatních jedinců. Nomotezie je spíše studium kohorty jedinců. Zde je subjekt vnímán jako reprezentant třídy nebo populace a jejich odpovídajících osobnostních rysů a chování. Pojmy idiografie a nomotezie zavedl do americké psychologie G. Allport v roce 1937, …

Nomotetické a idiografické Čítajte viac »

Robert Plutchik

Robert Plutchik (zomrel 29. apríla 2006 vo veku 78 rokov) bol psychológ. Psychoevolučná teória emócií Psychoevolučná teória emócií Roberta Plutchika je jedným z najvplyvnejších prístupov ku klasifikácii všeobecných emočných reakcií. Podľa neho existuje osem základných emócií – hnev, strach, smútok, znechutenie, prekvapenie, zvedavosť, prijatie a radosť. Plutchik navrhol, že tieto „základné“ emócie sú biologicky primitívne …

Robert Plutchik Čítajte viac »

Extrémní extáze

Extrémní extáze je relativně nedávná forma Methylenedioxymethamfetaminu (MDMA), drogy známé jako extáze, ve které se do MDMA přidává metamfetamin (meth) a vyvolává stimulační účinek Lékový poradce americké vlády John Walters zavedl frázi „extrémní extáze“, když prohlásil: Tato „extrémní extáze“ je znepokojivým vývojem toho, co bylo jedním z nejvýznamnějších mezinárodních úspěchů v boji proti nedovolenému obchodu …

Extrémní extáze Čítajte viac »

CBT léčba různých problémů

Deprese: léčba CBT Somatické problémy: léčba CBT Poruchy příjmu potravy: léčba CBT Chronické psychiatrické handicapy: léčba CBT Manželské problémy: léčba CBT Sexuální dysfunkce: léčba CBT

Neuromedín S

Neuromedín S je neuromedín a je to neuropeptid s obsahom 36 aminokyselín, ktorý sa nachádza v mozgu ľudí a iných cicavcov. Produkuje sa v suprachiasmatickom jadre hypotalamu a je príbuzný neuromedínu U. Predpokladá sa, že sa podieľa na regulácii cirkadiánneho rytmu a má tiež účinky na potlačenie chuti do jedla, ako aj na reguláciu uvoľňovania …

Neuromedín S Čítajte viac »

Podprahová stimulace

Subliminální sdělení, která se používají v reklamě k vytváření povědomí o nových produktech, činí ze známosti přednost před novými produkty. Johan Karremans naznačuje, že podprahová sdělení mají vliv, když jsou sdělení relevantní pro cíl.[1] Karremans provedl studii, která posuzovala, zda by podprahová priming obchodní značky nápoje ovlivnila výběr nápoje, a zda je tento účinek způsoben …

Podprahová stimulace Čítajte viac »

Asynchronní konference

Asynchronní konference je formální termín používaný ve vědě, zejména v počítačově zprostředkované komunikaci, spolupráci a učení, k popisu technologií, kde dochází ke zpoždění v interakci mezi přispěvateli. Používá se na rozdíl od synchronní konference, která označuje různé „chatovací“ systémy, v nichž uživatelé komunikují současně v „reálném čase“. E-mail · Elektronická mailing list · FidoNet · Usenet · Internetové fórum …

Asynchronní konference Čítajte viac »