Mesiac: marec 2023

Záhada 23

Číslo 23 sa objavuje v mnohých záhadných náhodách. „Hádanka 23“ sa vzťahuje na presvedčenie, že všetky udalosti sú priamo spojené s číslom 23, s nejakou permutáciou čísla 23 alebo s číslom, ktoré s číslom 23 súvisí, ak má vykladač dostatok vynaliezavosti. „Hádanka 23“ v diskordianizme je presvedčenie, že všetky udalosti súvisia s číslom 23, ak …

Záhada 23 Čítajte viac »

Kontrolní rada pro šílenství a duševní nedostatečnost

The Board of Control for Lunacy and Mental Deficiency byl orgán Spojeného království dohlížející na léčbu duševně nemocných. Byl vytvořen zákonem o duševní nedostatečnosti z roku 1913, aby nahradil Commissioners in Lunacy, spadající pod ministerstvo vnitra, ale nezávislý v tom, že podával zprávy lordu kancléři (který měl vyšetřovat porušení péče a integrity).Byl převeden na ministerstvo …

Kontrolní rada pro šílenství a duševní nedostatečnost Čítajte viac »

Teória katastrof

V matematike je teória katastrof odvetvie teórie bifurkácií v štúdiu dynamických systémov; je to tiež osobitný špeciálny prípad všeobecnejšej teórie singularít v geometrii. Teória bifurkácií skúma a klasifikuje javy, ktoré sa vyznačujú náhlymi zmenami správania vyplývajúcimi z malých zmien okolností, pričom analyzuje, ako kvalitatívna povaha riešení rovníc závisí od parametrov, ktoré sa v rovnici vyskytujú. …

Teória katastrof Čítajte viac »

Pasivně-agresivní chování

Pasivně-agresivní chování označuje pasivní, někdy obstrukční odpor k autoritativním pokynům v mezilidských nebo pracovních situacích. Někdy metoda, jak se vypořádat se stresem nebo frustrací, vyústí v to, že dotyčná osoba napadá jiné lidi jemnými, nepřímými a zdánlivě pasivními způsoby. Může se projevit jako zášť, tvrdohlavost, otálení, mrzutost nebo úmyslné selhání při plnění požadovaných úkolů. Například …

Pasivně-agresivní chování Čítajte viac »

Profily

Slová profil alebo profilovanie sa vzťahujú na zhromažďovanie informácií o subjekte z viacerých hľadísk a na zhrnutie zistení do celkového opisu. Potom môže nasledovať extrapolácia v zmysle predpovedania myšlienok, pocitov alebo správania osoby na základe počiatočného hodnotenia.

Učenie rozhodovacieho stromu

Učenie pomocou rozhodovacieho stromu, ktoré sa používa v štatistike, dolovaní údajov a strojovom učení, využíva rozhodovací strom ako prediktívny model, ktorý mapuje pozorovania o položke na závery o cieľovej hodnote položky. Opisnejšie názvy takýchto stromových modelov sú klasifikačné stromy alebo regresné stromy. V týchto stromových štruktúrach listy predstavujú značky tried a vetvy predstavujú spojenia funkcií, …

Učenie rozhodovacieho stromu Čítajte viac »

Kriminalistika

Forenzná veda (často skrátene forenzná veda) je aplikácia širokého spektra vied na zodpovedanie otázok, ktoré zaujímajú právny systém. Môže to byť v súvislosti s trestným činom alebo s občianskoprávnym konaním. Používanie výrazu „forenzná veda“ namiesto výrazu „súdna veda“ by sa mohlo považovať za nesprávne; výraz „forenzná“ je v skutočnosti synonymom pre „právna“ alebo „týkajúca sa …

Kriminalistika Čítajte viac »

Motor vykonávania usmernení

Guideline Execution Engine je počítačový program, ktorý dokáže interpretovať klinické usmernenie reprezentované v počítačovom formáte a vykonávať činnosti voči používateľovi elektronického zdravotného záznamu. Motor na vykonávanie usmernení musí komunikovať s hostiteľským klinickým informačným systémom. vMR je jedným z možných rozhraní, ktoré možno použiť. Hlavnou funkciou motora je spravovať prípady vykonaných pokynov jednotlivých pacientov. Poskytovanie odvodených …

Motor vykonávania usmernení Čítajte viac »

Fonologické povedomie

Fonologické uvedomovanie sa vzťahuje na uvedomovanie si fonologickej štruktúry alebo zvukovej štruktúry hovorených slov. Fonologické povedomie je dôležitým a spoľahlivým prediktorom neskoršej schopnosti čítať, a preto sa naň zameralo mnoho výskumov. Fonologické uvedomovanie zahŕňa detekciu a manipuláciu so zvukmi na troch úrovniach zvukovej štruktúry: (1) slabiky, (2) predohry a rémy a (3) fonémy. Uvedomovanie si …

Fonologické povedomie Čítajte viac »