Mesiac: december 2022

Marianne Frostig

Marianne Frostigová bola výchovná terapeutka, jedna z priekopníčok, inšpirovaná prácou Augusta Aichorna vo Viedni, ktorá tento prístup preniesla do USA a pomohla položiť základy [[výchovnej terapie.

Výsledky vzdelávania

{{ Kľúčovým cieľom vzdelávania založeného na výsledkoch je stanovenie cieľov alebo výsledkov vzdelávania. Vzdelávanie je štruktúrované na dosiahnutie určitej úrovne výkonu, a nie len na preberanie učebného obsahu v určitom časovom období.