Mesiac: október 2022

Tummo

Tummo (gTum mo vo Wylieho transliterácii, tiež písané Tumo alebo Tum-mo; sanskritské caṇḍālī) je tibetský termín pre pokročilý typ kontemplatívnej praxe alebo meditácie. Najčastejšie sa však tento termín používa v súvislosti s opisom intenzívnych pocitov telesného tepla, ktoré sú údajne čiastočným účinkom praxe Tummo-meditácie. Tummo sa vyučuje ako jedna zo šiestich jog Naropa. Existuje množstvo …

Tummo Čítajte viac »

Cirkadiánna neuroveda

Cirkadiánna neuroveda je odvetvie neurovedy a chronobiológie, ktoré sa zaoberá neurologickými mechanizmami udržiavajúcimi cirkadiánne rytmy a skúma ich následný vplyv na procesy v nervovom systéme.

Odborná technická škola

Škola povolaní v Tallinne, zachránená zo sovietskych čias. Ponúkajú sa tu odbory: obrábanie kovov, zváranie, mechatronika a servis automatov, kaderník a krajčír. Taktiež robia 1-mesačné štúdium na kvalifikáciu elektrikára pre dospelých. Odborná technická škola (rusky: odborné technické učilište) PTU vytvorili štátom financovaný systém pre absolventov škôl v ZSSR, ktorí nemali v úmysle získať vysokoškolský titul. …

Odborná technická škola Čítajte viac »

Rozdiel v príjmoch medzi mužmi a ženami

V kontexte ekonomickej nerovnosti sa rozdiel v príjmoch medzi mužmi a ženami (Income gender gap) vo všeobecnosti vzťahuje na rozdiely v platoch mužov a žien. Vedie sa diskusia o tom, do akej miery je to dôsledok rodových rozdielov, voľby životného štýlu (napr. počtu odpracovaných hodín) alebo z dôvodu rodovej diskriminácie. V roku 2004 predstavovali mzdy …

Rozdiel v príjmoch medzi mužmi a ženami Čítajte viac »

Ventrobazálny komplex

Ventrobazálny komplex („VB“) je reléovým jadrom talamu pre nociceptívne podnety prijímané z nociceptívnych nervov. VB sa skladá z ventrálneho posteromediálneho jadra (VPM) a ventrálneho posterolaterálneho jadra (VPL). U niektorých druhov je súčasťou VB aj ventrálne posterolaterálne jadro, pars caudalis. VB dostáva vstupy zo spinotalamického traktu, mediálneho lemnisku a kortikotalamického traktu. Hlavným výstupom VB je primárna …

Ventrobazálny komplex Čítajte viac »

Cholecystokinín B receptor

Receptor cholecystokinínu B, známy aj ako CCKBR alebo CCK2, je proteín, ktorý je u ľudí kódovaný génom CCKBR. Tento gén kóduje G proteínom viazaný receptor pre gastrín a cholecystokinín (CCK), regulačné peptidy mozgu a gastrointestinálneho traktu. Tento proteín je gastrínový receptor typu B, ktorý má vysokú afinitu k sulfátovým aj nesulfátovým analógom CCK a nachádza …

Cholecystokinín B receptor Čítajte viac »

Počiatočná výučba abecedy

Počiatočnú výučbovú abecedu (Initial Teaching Alphabet – I.T.A.) vyvinul sir James Pitman (vnuk sira Isaaca Pitmana, vynálezcu systému stenografického písma, ktorý sa zaoberal otázkou reformy pravopisu s variantom písma) ako nástroj na výučbu detí v angličtine. Hoci bol v 60. rokoch 20. storočia populárny, prestáva sa používať. Pôvodne mal 44 symbolov, z ktorých každý mal …

Počiatočná výučba abecedy Čítajte viac »