1861

V roku 1861 sa odohrali nasledujúce udalosti v dejinách psychológie.

Broca, Paul (1861b). Poznámky k sídlu schopnosti hovorenej reči s následným pozorovaním afémie (straty reči) Bulletin de la Société Anatomique, 6, 330-357. [Úplná správa o stave „Tanovho“ mozgu a Brocovo tvrdenie, že schopnosť hovorenej reči je lokalizovaná v ľavom čelnom laloku.]

Doporučujeme:  Dysestézia