Kategórie
Psychológia

10 silných stránok introverta

Často ma zaujali ľudia, ktorí si myslia, že úspešní sú tí hluční. Deň čo deň sa stretávam s rôznymi typmi ľudí a všetci veria v rečnícke metódy, ktoré majú ovplyvniť ostatných. Hovoria ako odborníci v danej oblasti… akoby boli guruovia života, ktorí vedia všetko, dokážu hovoriť na akúkoľvek tému a získali životnú múdrosť vďaka svojim skúsenostiam. Veria v silu svojich slov a majú sklon myslieť si, že ich slová ovplyvňujú poslucháčov. Väčšina z nich, ktorých som stretol, sú extroverti tohto druhu. Extroverti sú rozprávači a ja stopercentne súhlasím s tým, že majú silu verbálnej komunikácie. Ak ich poslucháči majú tendenciu, byť introverti ako ja, môžu si mýliť moje mlčanie alebo počúvanie s nedostatkom vedomostí alebo ako človek so slabým rozhľadom. Často som si všimol, že nie sú dobrými poslucháčmi a nedajú introvertovi príležitosť hovoriť.

Sú teda introverti v skutočnosti slabí v komunikačných zručnostiach alebo to nie sú ľudia, ktorí dokážu ovplyvniť ostatných? Rozhodne nie! Introverti majú svoje vlastné veľké silné stránky. Susan Cainová, autorka medzinárodného bestselleru Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (Ticho: Sila introvertov vo svete, ktorý nemôže prestať hovoriť), uvádza silné stránky introvertov.

Desať silných stránok introverta:

Cain hovorí, že introverti majú tichú povahu, ktorá je ich skrytou superschopnosťou. Súhlasím s Cainom. To, že introverti nie sú veľkí spoločenskí hráči, neznamená, že sú na verejnosti menej silní. Ľudia s tichým temperamentom boli veľkými úspešnými ľuďmi a vodcami, ako napríklad Mahátma Gándhí a Abraham Lincoln (Cain, Mone a Moroz, 2016).

Keďže introverti trávia veľa času v samote, v ich mysliach sa počas tohto obdobia rodia nápady. Od generálneho riaditeľa spoločnosti Apple Tima Cooka až po tvorcov „Mačky v klobúku“ (Dr. Seuss) a „Harryho Pottera“ (J. K. Rowlingová) – všetky formy kreativity pochádzajú z mysle introvertov! (Kain, Mone a Moroz, 2016).

Introverti sú veľkí myslitelia a väčšina ich monológov sa odohráva v ich mysliach. Nájdu si čas na premýšľanie, premýšľanie a premýšľanie rovnako, ako si iní nájdu čas na sledovanie televízie alebo počúvanie hudby. Ich tichý čas, keď veľa premýšľajú, je pre nich zároveň priestorom na snívanie, plánovanie, riešenie svojich sklamaní alebo frustrácií; zvládanie svojich obáv alebo boj so svojimi problémami (Kahnweiler, 2013). Ich neustále premýšľanie im pomáha lepšie riešiť problémy, racionalizovať a prijímať rozhodnutia. Premýšľajú o každom jednom aspekte, ktorý im napadne.

Introverti sú dobrí v príprave, či už ide o prácu, zvládnutie úlohy alebo dokonca komunikáciu, „naozaj“ sa pripravujú. Príprava umožňuje introvertom byť pripravený na akúkoľvek situáciu (Kahnweiler, 2013). V práci im príprava pomáha vykonávať prácu efektívne. Pokiaľ ide o komunikáciu, príprava im umožňuje povedať správne veci v správnom čase. Namiesto toho, aby hovorili veľa vecí, majú tendenciu povedať to, čo je potrebné, pomocou správnych slov.

Počúvanie je jednou z najlepších vlastností a silných stránok introvertov. Keďže majú tendenciu menej hovoriť, viac počúvajú. Veľký význam pripisujú neverbálnej komunikácii druhých alebo reči tela (výrazu tváre, gestám, postojom) a tónu komunikácie. Ich schopnosť počúvať im pomáha byť citlivými voči druhým. Veria v angažované počúvanie, pričom dávajú priestor a príležitosť druhým, aby hovorili.

Introverti si vedia určiť priority v práci, v dennom rozvrhu a medzi ľuďmi vo svojom živote. Keďže si na stanovenie priorít nájdu čas, majú tendenciu nezvládnuť žiadnu zo svojich úloh. Ako realisti introverti neveria, že zvládajú príliš veľa vecí naraz. Sú realistickí v tom, čo zvládnu a čo nie (vrátane ľudí). Preto majú tendenciu stanoviť si priority svojej práce, rozvrhu, komunikácie s ľuďmi a sociálnych interakcií tak, aby zabezpečili uspokojivé výsledky.

Pokiaľ ide o sústredenie, introverti sú na tom najlepšie. Kahnweiler (2013) správne hovorí, že „introverti hľadajú hĺbku namiesto šírky“. Táto ich vlastnosť im pomáha intenzívne sa sústrediť ponorením sa do hĺbky, či už ide o prácu, vzťahy alebo poznanie ľudí. Vďaka ich schopnosti sústrediť sa do hĺbky sa prejavuje ich schopnosť kriticky myslieť, organizovať a vytvárať plány a realizácia plánu prebieha tak, že sa dostávajú do detailov.

Introverti sú tiché vzory. Vodcovia ako Abraham Lincoln, Nelson Mandela a Mahátma Gándhí, ktorí boli introverti, viedli svoje národy tým, že boli tichými vplyvnými ľuďmi. Boli vzorom pre ostatných, ktorí ich nasledovali bez toho, aby sa stavali do centra pozornosti. To, čo ľudí priťahovalo k týmto tichým influencerom, je ich skromnosť, tichosť, jemnosť a srdečnosť voči ľuďom. Introverti vystupujú ako tichí influenceri, pretože nepoužívajú žiadny prístup na získanie ľudí ani neprijímajú stratégie, aby prinútili ostatných plniť ich príkazy (Kahnweiler, 2013).

Hoci sú introverti vždy označovaní za uzavretý typ osobnosti s malým priestorom pre socializáciu alebo vystupovanie zo svojej komfortnej zóny, občas sa predsa len pretiahnu a môžu sa dostať do centra pozornosti (Cain, Mone a Moroz, 2016). Sú ako gumičky, ktoré vyskočia, keď je to potrebné, len aby sa vrátili späť do svojho skutočného ja. Ich schopnosť naťahovať sa a nebyť strnulí je jednou z ich silných stránok.

Písanie je najprirodzenejšou a najlepšou silou introverta. Písanie im umožňuje byť slobodnými vo svojej mysli a bytí. Je to pre nich ako povzbudzujúci prostriedok, keď môžu slobodne napísať všetko, čo si myslia, a nerušene a úprimne vynášať svoje myšlienky. Písanie im pomáha premýšľať, zdokonaľovať svoje plány, generovať prelomové nápady a riešenia, ktoré by inak mohli byť ťažké (Kahnweiler, 2013). Ako zdôrazňuje Kannweiler (2013), písanie „núti mozog myslieť dlhšie, usilovnejšie, hlbšie a nekonvenčnejšie, ako by to bolo normálne“, čo zodpovedá osobnosti introvertov.

Cain, S., Mone, G. a Moroz, E. (2016). Tichá sila: Tajné silné stránky introvertov. New York: Penguin Books.

Kahnweiler, J.B. (2013). Tichý vplyv: Introvertov sprievodca, ako dosiahnuť zmenu. California: Vydavateľstvo Berrett-Koehler

Kvíz na záver

Ako sa označujú ľudia, ktorí sú uzavretým typom osobnosti s malým priestorom pre socializáciu?

 • Extroverti
 • Intjs
 • Plachí ľudia

Kto napísal knihu Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking?

 • David foster wallace
 • Eckhart tolle
 • Alice Munro
 • Jonathan franzen
 • Fantastická kniha
 • Chris ryan
 • Pema chodron
 • Sila zvyku
 • Paolo bacigalupi
 • Don Delillo

Aké sú silné stránky introvertov?

 • Slabé stránky
 • Silné stránky
 • Vlastný herný štýl

O čom introverti veľa premýšľajú?

 • Tichý
 • Hlasitý
 • Hlučné stránky
 • Rezervované
 • Kľud
 • Zhovorčivý
 • Veselé
 • Búrlivé

Introverti sú dobrí v príprave, či už ide o čo?

 • Spravujte stránku
 • Do

Aký je priestor pre ľudí, aby mohli snívať, plánovať, vyrovnať sa so svojimi sklamaniami alebo frustráciami, zvládnuť svoje obavy alebo bojovať so svojimi problémami?

 • Deň
 • Každý
 • Keď
 • Celé
 • Prvá stránka
 • Ďalšie
 • Jedna sekunda