10 Psychologické obranné mechanizmy

Obranné mechanizmy sú spôsobom, ako nás mozog chráni pred plným uvedomením si nepríjemných myšlienok a pocitov. Niekedy sa môžeme rozhodnúť používať určité obranné mechanizmy, ako je potláčanie, popieranie a racionalizácia. Nižšie uvádzame zoznam 10 najbežnejších obranných mechanizmov.

Projekcia vlastných pocitov, myšlienok alebo motívov na niekoho iného. Napríklad osoba, ktorá podvádza, má dojem, že ju partner podvádza.

Vytváranie falošných, hoci vierohodných výhovoriek na ospravedlnenie iracionálneho a/alebo neprijateľného správania. Napríklad krádež v obchodnom reťazci (napríklad Best Buy) a ospravedlnenie krádeže slovami „majú miliónové zisky, takže na tom nezáleží“.

Kvíz na záver

Ako nás mozog chráni pred plným uvedomením si nepríjemných myšlienok a pocitov?

 • Obranný mechanizmus
 • Vzory myslenia
 • Správanie
 • Nezdravé spôsoby
 • Emocionálne reakcie
 • Neurosis

Aký obranný mechanizmus môžeme použiť na svoju obranu?

 • Racionalizácia
 • Kruhová logika
 • Klamstvo
 • Odôvodnenie
 • Zámerná nevedomosť
 • Základná ľudská povaha

Aký obranný mechanizmus môžeme použiť na svoju obranu?

 • Útlak
 • Odcudzenie
 • Radikalizmus
 • Náboženský fanatizmus
 • Zbavenie občianskych práv

Aký obranný mechanizmus môžeme popri racionalizácii, represii a potláčaní použiť?

 • Klamstvo
 • Racionalizácia
 • Priznanie
 • Zámerná nevedomosť

Čo je to premietanie vlastných pocitov, myšlienok alebo motívov na niekoho iného?

 • Motivácia

Čo sa nazýva premietanie vlastných pocitov, myšlienok alebo motívov na niekoho iného?

 • Myšlienkové procesy
 • Skúsenosti
 • Vlastná myšlienka

Projekcia vlastných myšlienok, názorov alebo motívov na niekoho iného sa nazýva ako?

 • Emócie
 • Neistota

Ako ospravedlníte krádež v obchodnom reťazci?

 • Inštancia
 • Povedzte
 • Napr.
Doporučujeme:  Kolibríky